Слухання у Великій Палаті Європейського суду справи про тримання у металевих клітках

18 вересня 2013 року відбудеться слухання Великою Палатою Європейського суду з прав людини справи «Свінаренко та Сляднев проти Росії» (Svinarenko and Slyadnev v. Russia, заяви № 32541/08 та 43441/08). Справа стосується практики тримання підсудних підчас слухання кримінальних справ в металевих клітках.

Рішення по даній справі було прийнято Палатою з семи суддів 11 грудня 2012 року. Незважаючи на те, що Суд одноголосно дійшов висновку про те, що тримання заявників у металевих клітках під час слухання є поводженням, що принижувало їх гідність (порушення статті 3), уряд Росії вирішив оскаржити його у Великій Палаті. Колегія у складі п’яти членів Великої Палати 29 квітня 2013 року погодилась передати справу на її розгляд. 

Раніше Європейський суд вже визнавав порушенням статті 3 Конвенції тримання підсудних у металевих клітках під час слухань у суді, зокрема у справі «Сарбан проти Молдови» (заява №3456/05, рішення від 04 січня 2006) та більш пізні справи «Рамішвілі та Кохреідзе проти Грузії» (заява № 1704/06, рішення від 27 січня 2009), «Ашот Арутюнян проти Арменії» (заява № 34334/04, рішення від 15 вересня 2010 року). У цих справах Суд зробив висновок, що таке відношення до заявників справляло враження на присутніх у залі засідань суду, що заявники є вкрай небезпечними злочинцями, що підривало принцип презумпції невинуватості, та принижувало гідність заявників не лише в очах громадськості, а й у їх власних.

Back to top