04 вересня 2013 року може вирішитись питання про право неурядових організацій на звернення до Європейського суду від імені померлих

 

На сайті Європейського суду з прав людини розміщено повідомлення про розгляд Великою палатою 04 вересня 2013 року справи «Центр правових ресурсів від імені Валентина Кимпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania, заява № 47848/08).

Результат розгляду цієї справи має велике значення для неурядових  організацій, якій здійснюють безпосередній захист жертв порушення конвенційних прав.

Заява була подана до Суду у 2008 році неурядовою організацією - Центр правових ресурсів (ЦПР), від імені померлого у 2004 році в віці 18 років Валентина Кимпеану, рома за походженням, який від народження перебував у  дитячому притулку та страждав від серйозної форми психічної неповноцінності і був хворим на ВІЛ.

Залишивши притулок, з метою знайти спеціальну установу, здатну забезпечити йому піклування, В.Кимпеану зрештою був поміщений до психіатричної лікарні, де був позбавлений необхідної допомоги, внаслідок чого, за твердженням ЦПР, помер у лютому 2004 року.

ЦПР подав заяву до правоохоронних органів про порушення кримінальної справи за фактом неумисного вбивства. Різноманітні органи, причетні до розслідування обставин справи, прийшли до висновку про відсутність зв’язку між умовами тримання пана Кимпеану та його смертю і вирішили, що його прав не було порушено.

Заявник стверджує про порушення прав пана Кимпеану, передбачених статтями 2 (право на життя), 3 (заборона катування, нелюдського та такого, що принижує гідність поводження), 5 (право на свободу та особисту недоторканість), 8 (право на повагу до особистого та сімейного життя), 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту) та 14 (заборона дискримінації) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Держава-відповідач заявила про відсутність у ЦПР права на звернення до суду (locus standi). В свою чергу, ЦПР просив розглядати ситуацію як виключну, та більш гнучко підійти до застосування принципу locus standi, визнавши за неурядовою організацією право на звернення до Суду в інтересах померлого.

19 березня 2013 року Палата, яка мала розглядати справу, відмовилась від юрисдикції на користь Великої палати Суду.

Варто зазначити, що Комісар Ради Європи з прав людини, який приєднався до справи, надав письмові пояснення, у яких підтримує право ЦПР на звернення до суду, виходячи з обставин справи.

Back to top