Зміни в правилах подання заяв до Європейського суду з прав людини

1 січня 2014 року набирають чинності зміни до правил подання заяв до Європейського суду з прав людини. Зокрема було внесено зміни до Правила 47 Регламенту Суду

По-перше, з зазначеної дати Суд прийматиме лише заяви, заповнені за нових формулярах. В них чітко окреслено обсяг аркушів, які надаються для викладення фактів та аргументації заявлених порушень. У зв'язку з цим, звертаємо увагу на те, що викладення фактів, стверджуваних порушень, інформації про дотримання критеріїв прийнятності у відповідній частині формуляру, мають бути достатніми для того, щоб Суд міг визначити суть та обсяг заяви, не звертаючись до інших документів.

По-друге, правило, відповідно до якого подання заявки не на офіційному формулярі Суду, перериває перебіг шестимісячного строку, більше не діятиме. З 1 січня 2014 року Суд вважатиме прийнятними та розглядатиме лише ті заяви, що були подані на належним чином заповненому офіційному формулярі та до яких додані всі необхідні документи.

У зв'язку із зазначеними змінами, Суд видав нову нонатку щодо заповнення формуляру заяви.

 

перша сторінка нового формуляру заяви

 

Back to top